Stacionář

V souladu s posláním Hospice Chrudim chceme nabídnout pomoc další skupině nevyléčitelně nemocných. Za tímto účelem nyní rekonstruujeme dům v centru Chrudimi na Paliativní stacionář Štěpánkova 89. V domě budeme v malometrážních bytech poskytovat pobytové sociální služby formou chráněného bydlení a týdenního stacionáře pro 10 klientů a současně ambulantní zdravotní služby. V přízemí vybudujeme denní stacionář. Jeho součástí bude polyfunkční společenská místnost s posezením na zahradě. V přízemí domu plánujeme kromě stacionáře zázemí pro fyzioterapeuta, a pro lékaře a sestru.

Jak to vlastně začalo

V roce 2012 jsme navštívili několik hospiců v jižní Anglii. Každý z nich měl kromě lůžkové části i část ambulantní včetně denního stacionáře. Tato návštěva nás inspirovala k myšlence rozšířit služby, které dosud poskytujeme nemocným v našem hospici. Navíc se stále častěji v hospici setkáváme s problémy nemocných, kteří se u nás zlepšili, mají před sebou ještě kus života a lůžkový hospic jako nemocnice není pro ně ideálním prostředím. Tyto nemocné není kam přeložit (doma už často být nemohou pro závažnost příznaků vyžadujících stálé zdravotní služby a chybějící zázemí rodiny) a ani kvalifikovaná domácí hospicová péče není schopna se o tyto nemocné postarat. Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou rovněž nejsou pro ně určené, navíc mají dlouhé čekací doby. Stejně „ničí“ jsou i onkologicky nemocní v domácím prostředí, kteří ještě nejsou indikováni pro lůžkový hospic, ale při chybějícím rodinném zázemí nebo pro závažnost příznaků nemoci nemohou zůstat doma. Při promýšlení vize, jak rozšířit péči o tyto pacienty mimo lůžkový hospic, se nám naskytla možnost výhodně koupit dům v centru Chrudimi. Využili jsme prostředky z rezervního fondu a v létě 2012 jsem tento dům ve Štěpánkově ulici, č. p. 89, od majitele Ing. Soukupa koupili. Nechali jsme naši vizi zrát, nebylo nám jasné, jak konkrétně dům využít. Ale cítili jsme, že je to s ohledem na polohu pro náš záměr ideální místo. Dům s podloubím s malou zahradou s vyhlídkou na Chrudim, několik desítek metrů od náměstí, které je skutečným centrem života v Chrudimi, dům, který má svou historii a o němž se lze dočíst na www.turistika.cz: Původně gotický, renesančně přestavěný měšťanský dům s klasicistní fasádou se nachází ve Štěpánkově ulici vedoucí na Resslovo náměstí. V domě se roku 1783 narodil dramatik a jeden z ředitelů pražského Prozatímního divadla Jan Nepomuk Štěpánek (1783–1844). Pamětní deska, odlitá v chrudimské slévárně F. Wiesnera podle návrhu sochaře Jindřicha Čapka z Prahy, byla na domě odhalena 5. října 1879 zásluhou místního Spolku divadelních ochotníků.

Obyvatelnou část domu jsme do r. 2015 pronajímali jako nebytové prostory – kosmetický salón, obchod. Naše představy o využití domu se měnily s přibývajícími zkušenostmi z provozu lůžkového hospice. Zprvu jsme předpokládali vybudovat především denní stacionář s rozsáhlým komplementem pro dospělé i děti s onkologickými onemocněními v pokročilém stadiu, kteří by dojížděli z domova. Rozhodli jsme se však zmapovat skutečné potřeby detailněji a zorganizovali jsme ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích v rámci magisterských a bakalářských prací dotazníkový průzkum potřeb nemocných z naší cílové skupiny. Výsledkem bylo zjištění, že dospělí nemocní nepředpokládají časté využití denního stacionáře. Dávají přednost pobytu doma, pokud jim to zdravotní stav dovolí. Nemají potřebu se sdružovat (na rozdíl od Anglie…). Stejně průzkum potřeb onkologicky nemocných dětí a jejich rodin ukázal relativně malou potřebu dětského stacionáře, rodiče nemocných dětí dávají přednost pomoci přímo v jejich rodině. Zjistili jsme, že kromě profesionálního mobilního hospice především chybí přechodné krátkodobé bydlení s nepřetržitými sociálními a ambulantními službami pro nevyléčitelně nemocné a paliativní ambulance s možností výjezdní služby lékaře i sestry.

Základní zadání pro stavební projekt rekonstrukce domu bylo na světě. V domě budeme v malometrážních bytech poskytovat pobytové sociální služby formou chráněného bydlení a týdenního stacionáře pro 10 klientů a služby denního stacionáře pro klienty dojíždějící z domova. Současně nabídneme nezbytné ambulantní zdravotní služby. V přízemí vybudujeme denní stacionář  – předpokládáme však jeho využití především klienty ubytovanými v domě. Jeho součástí bude polyfunkční společenská místnost s posezením na zahradě. V přízemí domu plánujeme kromě stacionáře zázemí pro fyzioterapeuta, a pro lékaře a sestru paliativní ambulance. Dům bude „nabitý funkcí“, stejně jako lůžkový hospic, jen při maximálním využití je však šance nebýt odkázán na dotace, dosáhnout vyrovnaného rozpočtu budoucího provozu z úhrad za poskytované služby. V roce 2014 jsme ve výběrovém řízení vybrali projektanta rekonstrukce a nadstavby našeho domu – firmu Atelier 02 z Havlíčkova Brodu. Autoři studie Ing. arch.  Milan Stejskal a Ing. arch. David Ptáček dokázali naplnit naše představy. Studie byla dopracována do fáze projektu ke stavebnímu povolení. Proběhlo mnoho setkání a jednání projektantů s úředníky Městského úřadu v Chrudimi, než jsme získali všechna „razítka“ a nakonec v březnu 2016 stavební povolení.

Přípravné práce a firemní dobrovolníci z Nedconu Bohemia

Přesně sedm let po kolaudaci lůžkového hospice, dne 21. května 2016, se uskutečnila brigáda tří dobrovolníků z hospice a jedenácti zaměstnanců firmy Nedcon Bohemia s.r.o.. Během několika hodin byl dům téměř kompletně vyklizen. Byl to radostný začátek – firma Nedcon nás podporuje i finančně, těší nás především její spontánní zájem o pomoc hospici. Podruhé jsme se sešli ve Štěpánkově ulici s dobrovolníky z Nedconu 18. července. S velkým nasazením v počtu 12 lidí jsme snesli do přízemí všechny půdovky. Opět následoval společný oběd (guláš) pod podloubím, opět dobrá nálada. Další brigáda zaměstnanců Nedconu v domě ve Štěpánkově ulici se uskutečnila 27. srpna. Další dění okolo stacionáře  už zaznamenáváme  v následující kapitole (stavba) – než se stane historií…

Financování

Financování projektu i vlastní rekonstrukce předpokládáme z vlastního rezervního fondu, který jsme vytvořili od zahájení provozu. Předpokládaná celková investice (včetně projektu, inženýrských prací, TDI) je 30 mil. Kč. Přibližně třetinu, tj. 10 mil. Kč, plánujeme uhradit ze sponzorských darů, které jsme několik let směřovali k této investici a které předpokládáme zajistit v době stavby. Máme řadu příznivců. Někteří nás podporují už od doby stavby lůžkového hospice, jiní se přidali po otevření hospice, nově přibývají sponzoři stacionáře. Jejich podpora a sounáležitost nám potvrzuje význam i smysluplnost toho, co děláme, díky nim víme, že ve své snaze pomoci umírajícím a nevyléčitelně nemocným nejsme sami. Díky nim jsme se odhodlali znovu stavět. Architektonickou studii a projekt ke stavebnímu povolení uhradily Elektrárny Opatovice a.s., náš největší sponzor z řad právnických osob. Pardubický kraj přispěl na stavbu částkou 200 000 Kč. Město Chrudim finančně podpořilo projekt částkou 20 000 Kč. Nadace Krása pomoci Taťany Kuchařové přispěla na realizaci našeho projektu velkorysou částkou 500 000 Kč! Všem příznivcům za všechny naše nemocné děkujeme!

Před zahájením stavby

Po vyklizení domu s pomocí dobrovolníků z Nedconu zahájila firma Lukáše Zahradníka v červnu 2016 dílčí bourací práce, nezbytné k provedení průzkumných sond a ověření stavu budovy ze statického hlediska, abychom získali reálný podklad pro doprojektování stavby. Oproti očekávání ze statického hlediska je dům v podstatně horším stavu, než jsme očekávali, a muselo tak dojít ke změnám stávajícího stavebního projektu Atelieru 02 z Havlíčkova Brodu především v oblasti statiky. Podrobnou  realizační dokumentaci, která se stala podkladem výběrového řízení na dodavatele stavby, zhotovila firma Summa spol. s.r.o. z Hradce Králové, vedená  Ing. Petrem Michalíkem. Statiku zpracoval  Ing. František Futtera. V únoru – březnu 2017 proběhlo výběrové řízení – mezi  dvanácti uchazeči jsme vybrali firmu ARCHATT- PAMÁTKY spol. s.r.o. z Třebíče. Plánovaný termín dokončení stavby  byl 31. 7. 2018. Spolupráce s firmou Archatt však patří k nejtemnější zkušenosti, jakou jsme na naší hospicové cestě zažili.  Stavbu ve fázi statického zajišťování budovy  na jaře 2018 opustili. Ale každá noc jednou skončí. V září jsme začali znovu stavět. Novým generálním dodavatelem je REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o. (Čáslav). Monolitní konstrukce provádí PRAGIS a.s. Praha. Termín dokončení stavby je 31.12.2019.

Po zahájení stavby

3. dubna 2017 převzala firma ARCHATT s.r.o. staveniště a zahájila stavbu. První týdny pokračuje současně stavebně-historický průzkum pod dohledem archeologa PhDr. Jana Musila. Hloubí se sklepy, jámy i vykopané hromady jsou přes 3 metry, sanuje se historické zdivo, základy stávajícího objektu se podbetonovávají, ve dvoře se zakládají nové základy pro přístavbu. Práce probíhají téměř historickými prostředky (lopata, kladivo, kbelík, kladka). Ve stísněném prostoru se ani jinak nedá.  Nosné zdi se posilují vnořenými želetobetonovými pliři, jsou zpevňovány klenby.  Jihozápaní křídlo ve dvoře dostává nové patro a poslední den před Vánoci se betonuje jeho strop.