PRO NEMOCNÉ V POKROČILÉ A KONEČNÉ FÁZI NEVYLÉČITELNÝCH ONEMOCNĚNÍ

LŮŽKOVÝ HOSPIC

27 LŮŽEK

REZIDENČNÍ HOSPIC

11 BYTŮ

PALIATIVNÍ AMBULANCE