PRO NEMOCNÉ V POKROČILÉ A KONEČNÉ FÁZI NEVYLÉČITELNÝCH ONEMOCNĚNÍ

LŮŽKOVÝ HOSPIC

27 LŮŽEK

HOSPIC ŠTĚPÁNKOVA 89

VE VÝSTAVBĚ

PALIATIVNÍ AMBULANCE

PŘIPRAVUJEME