Paliativní ambulance

Paliativní ambulance je umístěna v přízemí budovy lůžkového hospice v ulici K Ploché dráze 602. Z kapacitních důvodů poskytujeme prozatím služby především nemocným ubytovaným v rezidenčním hospici a nemocným, kteří se připravují na přijetí lůžkového hospice nebo jejichž stav se v lůžkovém hospici zlepšil a byli propuštěni do domácí péče. Kromě ošetření v paliativní ambulanci nabízíme i návštěvní službu lékaře v jeho přirozeném sociálním prostředí.Snažíme se umožnit nemocnému, aby v různých fázích jeho onemocnění až do posledních dnů života o něj pečoval jeden tým a aby intenzita a charakter péče odpovídal závažnosti symptomů. Služby paliativní ambulance (včetně dopravy lékaře ve spádové oblasti Chrudimska) jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Do paliativní ambulance je nutné se předem objednat v pracovní dny v době 7-12 hodin na doporučení ošetřujícího lékaře.

Kontakt: MUDr. Marie Blažková, mobil: 731151538.